bestyrelse-sort

Indkaldelse til Generalforsamling

Yellow Inferno indkalder til ordinær Generalforsamling Mandag d. 29. April 2019 Kl. 19.00 i Bo Bedre Lounge, Granly Hockey Arena. Fanklubben er vært for øl og/eller sodavand. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Bestyrelsens forslag […]

Læs mere