Yellow Inferno indkalder til ordinær Generalforsamling Lørdag d. 30. Juni 2018 kl. 11.00 i Bo Bedre Lounge i Granly Hockey Arena.

Fanklubben er vært for øl og/eller sodavand.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af næstformand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 3 suppleanter
9. Evt.

Yellow Infernos nuværende bestyrelse er:
Formand: Michael Lykke Pedersen (ikke på valg)
Næstformand: Gunnar Jensen (på valg – ønsker ikke genvalg)
Kasserer: Heidi Bramsen (på valg – ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Peter Olesen (på valg – ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Casper Arnsbæk (på valg – ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Anders Petersen (på valg – ønsker genvalg)
Suppleant: Mathias Neessen (på valg – ønsker genvalg)
Suppleant: Michael Nissen (på valg – ønsker genvalg)
Suppleant: Mads Nielsen (på valg – ønsker ikke genvalg)

Ønsker du at stille op til en bestyrelsespost eller blive suppleant i fanklubben, eller har du et forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dette være formanden i hænde senest lørdag D. 23. Juni 2018 på mail.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Yellow Inferno

Facebook kommentarer