Yellow Inferno indkalder til ordinær Generalforsamling Mandag d. 29. April 2019 Kl. 19.00 i Bo Bedre Lounge, Granly Hockey Arena.

Fanklubben er vært for øl og/eller sodavand.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 3 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Evt.

Yellow Inferno’s nuværende bestyrelse er:
Formand: Michael Lykke Pedersen (på valg – ønsker genvalg)
Næstformand: Mathias Neessen (ikke på valg)
Kasserer: Heidi Bramsen (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem: Kim Arnsbæk (på valg – ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Casper Arnsbæk (på valg – ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Anders Petersen (på valg – ønsker genvalg)
Suppleant: Michael Nissen (på valg – ønsker genvalg)
Suppleant: Julie Lina Johnsen (på valg – ønsker ikke genvalg)
Suppleant: Mads Nielsen (på valg – ønsker ikke genvalg)

Kunne du tænke dig at stille op til en bestyrelses post eller blive suppleant i fanklubben, så er du velkommen til at møde op til generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest D. 22 April 2019 på mail.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Yellow Inferno

Facebook kommentarer