Generalforsamling.

Generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling.


Yellow Inferno vil gerne indkalde til generalforsamling søndag d. 28 juni 2020 kl. 14.00 i Bo-Bedre Loungen, Granly Hockey Arena.


Fanklubben vil være vært for lidt kolde drikkevare.


Dagens program.


1. Valg af dirigent og referent.

1a. valg af stemmetællere

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af næstformand

7. Valg af kasserer

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt.


Yellow Inferno's nuværende bestyrelses er:


Formand: Michael Lykke Pedersen, ikke på valg

Næstformand: Mathias Neessen, på valg - ønsker genvalg.

Kasser: Heidi Bramsen, på valg - ønsker genvalg.

Mening medlem: Anders Petersen, på valg - ønsker ikke genvalg.

Mening medlem: Casper Arnsbæk, på valg - ønsker ikke genvalg.

Mening medlem: Dorthe Kristensen, på valg - ønsker genvalg.

Suppleant: Liane Thordal, på valg - ønsker genvalg.

Suppleant: Suzette Tobiasen, på valg - ønsker genvalg.

Suppleant: Michael Nissen, på valg - ønsker genvalg.


Kunne du tænke dig at stille op til en bestyrelses post eller blive suppleant i fanklubben, så er du velkommen til at møde op til generalforsamlingen. Er du forhindret i at møde op men ønsker at stille op, kontakt da YI på mail, kontakt@yellowinferno.dk

Du er dog altid velkommen.


Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 21 juni på mail kontakt@yellowinferno.dk


Vel mødt!!


Med venlig hilsen

Yellow Inferno

Andre relevante nyheder: