Referat fra Generalforsamling d. 5 juni 2017.

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Leeza Olesen
Referent: Heidi Bramsen Pedersen

a. valg af stemmetællere
Stemmetæller: Mads Nielsen og Julie Lina Johnsen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden fortæller: at fanklubben ikke helt har gjort det de burde i år med div arrangementer og lignende, men vi kom noget sent i gang, da sidste års generalforsamling først lå sidst d. 26 september.
Der er blevet oprettet en ny debat forum på FB Yellow inferno debatten, da det er af samme navn som fanklubben, og noget folk kunne forholde sig til. Da Yellow Inferno ikke er en del af Endetribunen Esbjerg, men den bliver styret af privat personer.

Der er brugt meget tid på at arrangere busture som desværre ikke er kommet afsted. Bestyrelsen er kede af der ikke er opbakning omkring disse ture, men vi forstår også godt da busture tager længere tid og er dyre end at tage turen i bil, hvis man køre sammen.
Der har i år været nogle sponsor inde over 2 ture, dette kunne måske gøres bedre, men det er meget de samme sponser vi bruger, så vi skal bruge dem med omtanke. (Gentofte og Vojens)
Vi har også prøvet at arrangere en kæmpe tifo hvor der skulle laves et STORT banner som skulle dække hele Endetribunen, men kunne desværre ikke få den nødvendige opbakning fra sponsorer omkring dette. (1 meldte sig på banen)
Vi har som noget nyt prøvet på at tjene penge på en lidt anderledes måde, nemlig skrabelodder fra diabetesfonden. Vi tager den op til vurdering om det er noget der igen skal prøves i den nye sæson.
U17 DM i Esbjerg, vi var ude og støtte ungdommen mod deres flotte DM og det er noget vi håber at kunne gøre mere i, og her vil vi håbe at flere vil støtte op omkring det store ungdomsarbejde der er i byen.
Ang. den nye arena har vi også været til møde med SEPE og udvalget omkring den og vores muligheder i den nye hal, her tænker vi fanbod og klubrum samt vores kære Endetribune. Vi vil stadig få plads til en bod men det kniber mere med et rum da der ikke bliver plads og ikke er penge til det, men man vil se om man kan bygge Bo Bedre med ind i hallen så vi kan få den som samlingssted inden hjemmekampene og i forbindelse med div arrangementer. Denne skal så deles med skøjteklubben og ungdommen.
Positivt i år.
Mange nye medlemmer. Opbakning fra sponsorer i slutspillet. Stemningen på tribunen. Samarbejde med Energy. Salg af mesterskabs halstørklæder.
Negativt
Opbakning omkring busture og arrangementer. Negative kommentak fra folk på FB hvorefter de ikke vil uddybe det over for os. Hvad der kan gøres bedre eller anderledes, vi er altid åben overfor konstruktiv kritik.

3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
-Indtægter igennem sponsorater
SEPE kr. 5000,- til tifo
Alt montage kr. 1000,- til tifo
STALDEN kr. 1000,- til gentoftebussen
Energy kr. 2000,- til gentoftebussen
Harboe kr. 1000,- til gentofteturen
ANONYM kr. 1000,- til gentofteturen
STARK kr. 200,- til gentofteturen
Alt montage kr. 500.- til gentofteturen
Fri Bike/SG kr. 500,- til gentofteturen
ANONYM kr. 1500,- til Bustur
Granly kr. 1500,- til bustur
Af andre sponsorer skal nævnes: Dronningen, Pionerbar, Bio,
-Vi er blevet registreret og har fået CVR nummer
-kæmper med at blive en ”oplyst” forening, så vi igennem Esbjerg kommune kan leje lokaler til div arrangementer

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Der var ikke noget at fremlægge.

5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
Vi fastholder kontingentet på kr. 100,-
Men laver et juniormedlemskab for børn 0-15 år til kr. 50,-
Blev fremlagt og stemt for.

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkommende forslag

7. Valg af formand
Formand Michael Lykke Pedersen genopstiller, og blev genvalgt.

8. Valg af kasserer
Kasserer Heidi Bramsen Pedersen genopstiller, og blev genvalgt.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Her genopstillede Mads Nielsen, Casper Arnsbæk. Og Leeza valgte at trække sig.
Casper Arnsbæk og Mads Nielsen blev genvalgt. Og ind i stedet for Leeza kom Peter Olesen, med flest stemmer.

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
Her genopstillede Michael Nissen og Peter Olesen, men da Peter Olesen fik en bestyrelsespost, manglede vi 2 supplanter, og her stillede Mathias Neessen og Anders Petersen op, og blev valgt ind.

11. Valg af revisor
Kim arnsbæk

12. Eventuelt.
Beretning om vores arrangement sammen med Stalden Pool og Sportsbar ”CHL” hvilket var en succes, og vil blive gentaget næste sæson
Så blev fanklubben rost for at de er begyndt at sende flere og flere oplysninger/ting ud via SMS. Hvilket de vil videreudbygge på i den kommende sæson.

Facebook kommentarer