Referat fra Generalforsamling d. 30. juni 2018.

 

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Kim Arnsbæk

Referent: Heidi Bramsen Pedersen

 

a. valg af stemmetællere

Stemmetæller: Gunnar Jensen og Michael Nissen

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden fortæller: Vi har i år prøvet at skaffe penge på en lidt anden måde til fanklubben, men føler ikke vi har haft opbakningen til dette fra medlemmerne, vi har flere gange blevet tilbudt at hjælpe til forskellige arrangementer og derved tjene penge, men vi har ikke haft støtten så derfor er der kun kommet 1000kr i stedet for 10.000 kr ind på den konto.

Vi har haft en arrangement med dommerne Grumsen og Rene Vejs, et foredrag der blev taget godt imod og som efter vores mening var rigtig godt, vi fik god mad fra Eventkokken, dette kunne godt gøres lidt mere.

Vedrørende tifo har vi ikke lavet så meget, da vi ikke helt ved hvor meget af det der kan bruges i den nye hal, vi lavede dog den nye ”welcome to the yellow hell” som blev taget godt imod af fans og sponsorer.

Jeg synes det har været fedt med den fede stemning der er på tribunerne. Sangene bliver startet overalt på endetribunen, folk skal bare synge så højt at trommerne kan høre hvilken melodi de skal spille.

Igen i år har vi haft det svært med busture, vi har kun fået et par ture til Vojens gennemført, dette er vi kede af, vi håber den nye sæson byder på flere ture, men håber tuneringsplanen tillade en masse gode ture.

 

Positivt:

Generelt bedre opbakning til fanklubben, på endetribunen og på udebane. Samarbejde med Energy. Mange medlemmer.

Negativt:

Alt den tid vi har skulle bruge på at diskutere med folk omkring busture som de synes er for dyre, det er ikke rigtigt noget vi kan gøre noget ved, da det er busselskabet bestemmer prisen.

 

3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt, det viste et lille overskud og derfor blev det godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkommende forslag

 

5. Valg af næstformand

Næstformand Gunnar Jensen genopstiller ikke.

Mathias Neessen opstiller, og blev valgt.

 

6. Valg af kasserer

Kasserer Heidi Bramsen Pedersen genopstiller, og blev genvalgt.

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Her genopstillede Casper Arnsbæk. Peter Olesen Trækker sig, Mads Nielsen ønsker en mere neutral rolle.

Casper Arnsbæk blev genvalgt. Anders Petersen og Kim Arnsbæk blev stemt ind med flest stemmer.

 

8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

Her genopstillede Michael Nissen, og blev genvalgt.

Mads Nielsen opstiller og blev valg sammen med Julie Lina Johnsen der blev valgt ind.

 

9. Evt.

Vi snakkede mod byggeriet af den nye hal og hvordan de nye forhold bliver for os. Snakken faldt også på at vi nu skal til at spille i den anden retning og den gule mur derved bliver flyttet ned i den anden ende.

Ligeledes rundede vi ”Hal 2” som bliver hjemmebane det meste af sæsonen, men da ingen rigtig ved hvordan det kommer til at løbe af stablen, kan vi kun vente og se tiden an. Vi var alle enig om det bliver en intens sæson med forhåbentligt mange udsolgte kampe.

Der vil blive opstillet et fan telt for enden af hal 2 som vi vil kunne mødes og feste i inden, under og efter kampene.

Facebook kommentarer