TIFO-Udvalg

De vil primært arbejde på nye tifo til hjemmekampe og planlægge tifo aftner.

Gunnar Jensen
Peter Olesen
Anders Petersen