TIFO-Udvalg

De vil primært arbejde på nye tifo til hjemmekampe og planlægge tifo aftner.

Anders Petersen
Casper Arnsbæk
Liane Thordal