Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Yellow Inferno

Søndag den 13. juni 2021 12.30-14.30

Bo-Bedre Loungen

Kære medlemmer

Sæsonen er forbi og det er nu tid til at vi kan indkalde til den årlige generalforsamling i Yellow Inferno.

Generalforsamlingen vil finde sted søndag den 13. juni 2021 fra 12.30 – 14.30 i Bo-Bedre Loungen.

Grundet corona er vi forpligtet til at tage nogle forholdsregler og leve op til restriktionerne for foreningsaktiviteter. Derfor vil det være krav at have et gyldigt coronapas for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Dagsordenen for dagen vil være som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning om for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren
  5. Forslag til kontingent for den kommende sæson
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Formand Mathias Neessen – ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Svenne Christensen – ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Liane Thordal – ønsker genvalg

Suppleant Ann Mathiasen – ønsker genvalg

Suppleant Kasper Buch Petersen – ønsker ikke genvalg

  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Indkomne forslag og ønsker om at stille op til poster på valg skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Dette sendes til kontakt@yellowinferno.dk. Hvis man ønsker at stille op til en post i bestyrelsen, vil man blive bedt om at fortælle de fremmødte medlemmer lidt om en selv og hvad man ønsker at bidrage med i bestyrelsen.

Vi glæder os til et par hyggelige timer med jer alle, så vi kan begynde at se frem mod den nye sæson.

På vegne af bestyrelsen

Formand Mathias Neessen