Referater

Referat – Generalforsamling Yellow Inferno

Referat Generalforsamling Yellow Inferno 2023/2024

Dato 26. maj 2024


1.    Valg af dirigent og referent

 • Mathias Neessen er valgt til referent og Julie Lina Johnsen er valgt som dirigent.


2.    Valg af stemmetællere

 • Martin og Ann er valgt som stemmetællere.


3.    Formandens beretning om for det forløbne år

 • Vi er 144 medlemmer i denne sæson, mange tak for opbakningen.
 • Rigtig flot at komme helt til finalen på trods af svingene præstationer til tider. 
 • Udsolgte busser og stor opbakning til alle finalekampe. Vi har haft rigtig mange nye fans med busserne især i finaleserien.
 • Samarbejdet med Energy og Royal Unibrew er bliver godt, og skal forbedres yderligere til den nye sæson med endnu flere aktiviteter.
 • Der arbejdes på et nyt medlemssystem, som kommer til at samle flere ting et sted og automatisk kan forny medlemskab i stil med Unlimited sæsonkortet. Der kommer mere info så snart systemet er helt klar og testet.


4.    Fremlæggelse af regnskab v/ formanden

 • Vi har haft et lille underskud i år, da vi har haft lidt flere busture. Desuden har vi også investeret i renovering af trommerne samt et par arrangementer.
 • Der arbejdes på nye sponsorater til fanklubben, og forhåbentlig endnu flere udsolgte busture i den nye sæson.
 • Der er stadig cirka 5000,- på kontoen til den nye sæson.
 •  Diverse posten er ret stor både indtægter og udgifter grundet salg af billetter til finalekampene. Til den nye sæson er oprettet en ny post omkring salg af billetter i bogføringen.


5.    Forslag til kontingent for den kommende sæson

 • Kontingentet fastholdes på 100,- for voksne og 50,- for børn / unge under op til 15 år.


6.    Behandling af indkomne forslag

 • Ingen forslag kommet ind.


7.    Valg til bestyrelsen

Følgende poster er på valg på generalforsamlingen:

 • Næstformand
  • Følgende ønsker at stille op: Liane Thordal og Morten Christensen.
  • Stemmerne fordeler sig således: Liane 23 stemmer & Morten 14 stemmer.
  • Dermed er Liane valgt som næstformand.
 • Kasserer
  •   Dorthe er stillet op uden modkandidater, og derfor valgt til posten.
 • 2 stk Medlemmer
  • Følgende ønsker at stille op: Julie Lina Johnsen, Max Rasmussen & Martin Lind.
  • Stemmerne fordeler sig således Julie, 27 stk, Max 18 stk & Martin 14 stk-
  • Dermed er valgt ind som medlemmer Julie og Max valgt ind som medlemmer.
 • 2 stk Suppleanter
  • Følgende har ønsket at stille op: Hejdi Nielsen, Ninna Overgaard & Frank Sewerin.
  • Stemmerne fordeler sig Hejdi 21 stemmer, Ninna 22 stemmer & Frank 15 stemmer.
  • Dermed er Hejdi og Ninna valgt som suppleanter

Bestyrelsen for sæson 2024/2025 består dermed af følgende medlemmer:

Formand: Mathias Neessen

Næstformand: Liane Thordal

Kasserer: Dorthe Kragelund Olesen

Medlemmer: Julie Lina Johnsen & Max Rasmussen

Suppleanter: Hejdi Nielsen & Ninna Overgaard

8.    Valg af revisor

– Suzette Sus Tobiasen og Ann Mathiasen er valgt som revisor.


9.    Eventuelt

– Kan man sende en plan ud for potentielle busture, når kampprogrammet kommet.

– Ønske om en bustur til udlandet med Continental Cup.

– Medlemsrabat i merchandiseshoppen.

– Flere arrangementer mellem spillerne og fans og evt. flere andre arrangementer og gerne arrangementer i Bo-Bedre Loungen.

– Opstartsfest inden sæsonen.

– Arrangement med en dommer, spiller eller der kan reglerne.

Referat Generalforsamling Yellow Inferno 2023


1.    Valg af dirigent og referent

 • Referent er Mathias og dirigent er Marcus.


2.    Valg af stemmetællere

 • Mariann og Inge er valgt som stemmetællere


3.    Formandens beretning om for det forløbne år

Det har været et godt år med rigtig mange busture og stor opbakning til disse med omkring 40 personer. Sæsonen sluttede med 165 medlemmer, hvilket er utrolig flot for vores lille fanklub.

Samarbejder med Energy har også rykket godt i den rigtige retning, vi finder bedre og bedre forståelse for hinanden og får skabt mere ud af vores samarbejde.

Desuden var et stort højdepunkt vores nytårstræf på Stalden, hvor vi fik Sønderjyske Ishockey Support på besøg, og gik en fælles fanmarch til hallen. Endnu engang mødte folk talstærkt op både i gule og lyseblå trøjer, og arrangement gav genlyd i hockeydanmark og rigtig stor ros fra mange sider. Vi håber selvfølgelig på at kunne gentage succesen igen til nytår og samtidig også fortsætte de sjove dyster på isen mod Sønderjyske Ishockey Support.

Nogle forslag der kom ind fra generalforsamlingen til den kommende sæson var følgende:

 • Dommerarrangement er et meget stort ønske til den kommende sæson
 • Flere arrangementer der ikke kun handler om ishockey, hvor medlemmerne kan mødes.
 • Kan man arbejde på at lave fantræf og bygge videre på nytårsarrangementet med Sønderjyske.


4.    Fremlæggelse af regnskab v/ formanden

 • Overskuddet er på 10.500,- hvilket er rigtig pænt og et godkendt resultat. Økonomien gør at der er gode muligheder for den kommende sæsons arbejde i fanklubben.


5.    Forslag til kontingent for den kommende sæson

 • Vi fastholder kontingent på 100,- for voksne og 50,- for børn op til 15 år.


6.    Behandling af indkomne forslag

 • Mere brug af tifoer til kampene
 • Tifo på isen ved indløb
 • Bedre samling af de stemningsskabende fans, så de står samlet et sted.


7.    Valg til bestyrelsen

 • Formand Mathias Neessen – Ønsker genvalg
 • Næstformand Marcus Buchholtz – Ønsker at træde ud af bestyrelsen
 • Kasserer Dorthe Kristensen – genopstiller ikke
 • Medlem Liane Thordal – Ønsker genvalg
 • Medlem Allan Pedersen – Ønsker ikke genvalg
 • Suppleant Hejdi Nielsen – Ønsker ikke genvalg
 • Suppleant Inge Borg – Ønsker ikke genvalg

Følgende ønsker at stille op til bestyrelsen:

 • Thomas Flindt (suppleant)
 • Mette Andersen (medlem)
 • Nanna Kristensen (suppleant)
 • Morten Christensen (medlem)
 • Jimmi Hansen (kasserer)
 • Julie Lina Johnsen (Næstformand/ medlem)
 • Liane Thordal (næstformand)

Stemmetal afstemning næstformand:

Julie: 12 stemmer

Liane: 21 stemmer

Stemmetal afstemning medlem:

Morten: 31

Mette: 16

Julie: 17

Bestyrelse i Yellow Inferno for sæson 2023/ 2024 er således:

Formand Mathias Neessen

Næstformand: Liane Thordal

Kasserer: Jimmi Hansen

Medlem: Morten Christensen

Medlem:  Julie Lina Johnsen

Suppleant: Thomas Flindt

Suppleant: Nanna Kristensen

8.    Valg af revisor

– Revisorer er Hejdi Nielsen & Dorthe Kragelund
9.    Eventuelt

Referat fra Generalforsamling 2022

Afholdt i Bo-Bedre Loungen, søndag den 15. maj 2022 kl. 16.00 – 17.30

1. Valg af dirigent og referent

Mathias er valgt som referent og dirigent.

2. Valg af stemmetællere

– Liane og Dorthe er valgt som stemmetællere.

3. Formandens beretning om for det forløbne år

Det har igen været en sæson præget lidt af corona ad flere omgange desværre. Der har været mange planer som har været svære at sætte i gang, men håbet er at det nu endelig kan lykkes i den nye sæson. Vi har haft rigtig mange busser afsted og det har været en succes at der ikke har været tvivl om busserne har kørt eller ej. Det kræver dog meget arbejde at finde sponsorer til disse busser, men det er noget der igen skal arbejdes ind i den nye sæson. VI er igen mange medlemmer og det tabte fra corona er indhentet.

Kamptidspunkterne har været noget lort, andre fanklubber er også trætte af det, og det er klubber også nogle steder. Vi håber det bliver bedre til den nye sæson, og der arbejdes på et skriv fra fanklubberne til DIU.

4. Fremlæggelse af regnskab v/ formanden

Økonomien er rigtig fornuftig, det er lige over 12.000,- i kassen og vi har dermed hævet overskuddet en lille smule. Dette er godt hjulpet af busturene og de mange nye medlemmer vi har fået ind.

Regnskabet er gennemgået og godkendt at de to revisorer Inge Borg og Julie Johnsen.

5. Forslag til kontingent for den kommende sæson

Det er besluttet at fastholde kontingent på 100,- for voksne og 50,- for børn i den kommende sæson også.   

6. Behandling af indkomne forslag

Man ønsker lidt mere aktivitet i fancorner, og busture til Sjælland. Også måske arrangementer på blandt andet Stalden.

7. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Næstformand Marcus Buchholtz – genvalgt
Kasserer Dorthe Kristensen – genvalgt
Bestyrelsesmedlem Svenne Christensen – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Liane Thordal – genvalgt
Suppleant Ann Mathiasen – ønsker ikke genvalg
Suppleant Diana Kannebjerg – ønsker ikke genvalg

Allan Breum Pedersen ønsker at stille op til posten som bestyrelsesmedlem, og er valgt ind.

Jonas Jørgensen, Hejdi Nielsen & Inge Borg ønsker at stille op til posten som suppleant.
Efter afstemning er Hejdi efter 1. valgrunde med 9 stemmer, mens Inge er valgt efter 2. valgrunde med 7 stemmer.

Resultater:

 1. valgrunde: Hejdi 9, Inge 6 & Jonas 6
 2. valgrunde: Inge 7, Jonas 4, blank 1.

8. Valg af revisor

Julie Johnsen og Jonas Jørgensen er valgt som revisorer.

9. Eventuelt

Generalforsamling 2021

Søndag den 13. juni 2021 12.30-14.30

Bo-Bedre Loungen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Som dirigent er valgt: Dorthe Kristensen
 3. Som referent er valgt: Mathias Neessen
 4. Valg af stemmetællere
 5. Som stemmetællere er valgt Marcus Buchholtz
 6. Formandens beretning om for det forløbne år
 7. Et meget specielt år, hvor corona igen har gjort mange ting besværligt og hvor vi desværre ikke kunne samles og mødes i hallen.
 8. Vi har prøvet at lave nye tiltag, bla. YellowTV med udsendelser i hallen og interviews, op små samlinger for at støtte spillerne inden nytårsbrag, Final4 og i slutspillet.
 9. Det ser ud til at den nye sæson starter med tilskuere i hallerne, hvilket er meget positivt.
 10. Stor tak til alle der har meldt sig ind og taget godt imod vores nye tiltag og bakket op omkring fanklubben i en svær sæson.
 11. VI har en rigtig god dialog med klubben, og jeg tror på et endnu bedre samarbejde den kommende sæson og flere nye tiltag.
 12. Jeg glæder mig helt vildt til at kunne mødes med jer alle i hallen igen i den kommende sæson, og vi igen sammen kan støtte holdet på både hjemmebane og ikke mindst udebane.
 • Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren
 • VI har brugt penge på gaver til nogle spillere og træner i anledning af jubilæer, rund fødselsdag og kåringen af årets spiller. Desuden er der brugt penge på et par nye tifoer og nyt udstyr til trommerne som trængte voldsomt.
 • Der har været en del udgifter i forbindelse med overtagelsen af foreningen sidste år, hvor vi har fået MobilePay som gør arbejdet med betalinger noget lettere, men også har nogle udgifter.
 • På indtægtssiden har vi fået 5.000,- ind fra Aalborg Pirates i forbindelse med Final4, og derudover har vi fået 6.200,- ind på medlemskaber.
 • Alt i alt er årets resultat et lille underskud på 196,-
 • Mange foreningsudgifter såsom MobilePay har været engangsudgifter og det har været begrænset med indtægter da vi ikke har haft muligheder for busture og andet.
 • Forslag til kontingent for den kommende sæson
 • Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 100,- for voksne og 50,- for børn til og med 15 år.
 • Behandling af indkomne forslag
 • Ændring af regnskabsåret fra 1/6-31/5 til 1/5 til 30/4
 • Tilføjelse omkring intern revision
 • Ændringer er vedtaget og træder i kraft efter denne generalforsamling.
 • Valg til bestyrelsen

På valg er:

Formand Mathias Neessen – ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Svenne Christensen – ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Liane Thordal – ønsker genvalg

Suppleant Ann Mathiasen – ønsker genvalg

 • Alle bestyrelsesmedlemmer på valgt er genvalgt uden modkandidater.

Suppleant Kasper Buch Petersen – ønsker ikke genvalg

 • Ønsker at stille op: Diana Kannebjerg & Anders Petersen
 • Til posten som suppleant er valgt: Diana Kannebjerg
 • Valg af revisor
 • Som interne revisorer er valgt: Julie Lina Johnson & Inge Helene Borg
 • Eventuelt

Dato: 30. august 2020

Referat fra generalforsamling i Yellow Inferno 2020

Lokation: Stalden Pool & Sportsbar

Deltagere: 32

1.   Valg af dirigent og referent

–     Mathias Neessen er valgt som referent og Dorthe Kristensen er valgt som dirigent

2.   Valg af stemmetællere

–     Laila Würtz og Inge Borg er valgt til stemmetællere

3.   Formandens beretning om for det forløbne år

–     Generalforsamling lykkes endelig at blive afholdt efter faciliteter har været lukket grundet corona. Tak til Stalden for at huse os.

–     Sportsligt har det været noget op og ned.

–     Dejligt at endetribunen er blevet rykket frem, det har givet bedre stemning på hele endetribunen.

–     Stor tak til tifogruppen, for deres store arbejde og mange nye tifoer.

–     Vi er gået fra 40 til knap 120 medlemmer.

–     Masser af gode busture både til Odense, Herning og Vojens. Samt mange deltagere til nytårskur og julebanko, vi håber på flere arrangementer alt efter hvad corona tillader.

–     Mange plusser som viser en vejen for fremtiden og en god sæson på trods af corona og tidlig sæsonafslutning.

4.   Fremlæggelse af regnskab

–     120 medlemmer af fanklubben har givet 11.000 i indtægter.

–     Vi har solgt sæsonkort for 80.000,-

–     Der er solgt for 28.150 på busturene

–     Alt i alt har der været indtægter på 128.450,-

–     Der har været udgifter til busture på cirka 16.000,-

–     Drikkevarer og indkøb til julebanko og arrangementer på cirka 12.000.

–     Udgifter til tifoarbejde på 9.500,-

–     Udgifter til sæsonkort på 77.000,-

–     I alt er der brugt 122.356,-

–     Dette giver et overskud for regnskabsåret 2019/2020 på: 6.094,-

5.   Forslag til kontingent for den kommende sæson

–     Den normale pris på 100,- for voksne og 50,- for børn fastholdes også for den kommende sæson.

6.   Behandling af indkomne forslag

–     Der er kommet 1 forslag ind fra et medlem. Forslaget er at man ikke kan være medlem af en anden fangruppering og samtidig stille op til bestyrelsen hos Yellow Inferno.

–     Flere medlemmer mener at dette er et voldsomt indgreb for medlemmer der kun prøver at støtte fanklubbens arbejde selvom de mødes under andet navn før og efter kampene. Dette forslag trækkes efter dialog tilbage af forslagsstilleren.

–     Desuden har bestyrelsen selv forslag til ændring af fanklubbens vedtægter.

1.   Bestyrelsen skæres ned med 1 medlem og 1 suppleant, så bestyrelsen fremover består af formand, næstformand, kasserer, 2 medlemmer og 2 suppleanter.

2.   Man skal have været medlem af fanklubben i minimum 1 sæson før man kan stille op til bestyrelsen. Dette betyder at man skal være meldt ind i fanklubben inden for den første måned efter sæsonen er startet.

–     Disse ændringer bliver enstemmig vedtaget af generalforsamling og træder i kræft fra denne generalforsamling.

7.   Der er stillet stillet et mistillidsvotum fra deltager Kim Arnsbæk om et mistillidsvotum til formanden og kassereren.

–     Mistillidsvotummet stilles fordi der har været tvivl om formandens og kassererens arbejde og fordeling af opgaver.

–     Dette forslag bliver sat til afstemning på generalforsamlingen og skal afgøres ved simpelt flertal. Stemmerne fordeler sig på 2 blanke, 7 imod og 20 for. Derfor er forslaget vedtaget og formand og kasserer går derfor af.

–     Svenne Christensen stiller op og takker Michael og giver sit syn på fanklubben og tiden med Michael som formand.

8.   Valg af formand

–     Stillerene af mistillidsvotummet ved Kim Arnsbæk peger dernæst på Mathias Neessen som ny formand. Dette forslag sendes til afstemning.

–     Der er ingen modkandidater, og derfor er Mathias valgt som ny formand, og sidder den nuværende periode ud og er på valg igen i 2021.

9.   Valg af næstformand

–     Marcus Buchholtz stiller sig til rådighed som næstformand.

–     Der er ingen modkandidater og derfor er Marcus valgt som næstformand enstemmig.

10. Valg af kasserer

–     Dorthe Kristensen stiller sig til rådighed til denne post og vælges uden modkandidater.

11.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

–     Inden valget, takker Anders af for denne gang, tak til ham for indsatsen.

–     Liane Thordal og Svenne Christensen ønsker at stille op til disse poster, og vedtages uden modkandidater.

12. Valg af 2 suppleanter

–     Ann Mathiasen og Kasper Buch Petersen stiller sig til rådighed som suppleanter, og er derfor valgt uden modkandidater.

– Dermed ser bestyrelsen for det kommende år således ud:

Formand: Mathias Neessen

Næstformand: Marcus Buchholtz

Kasserer: Dorthe Kristensen

Medlem: Svenne Christensen

Medlem: Liane Thordal

Suppleant: Ann Mathiasen

Suppleant: Kasper Buch Petersen

13. Valg af revisor

–     Inge Borg er valgt uden modkandidater, og valgt til denne opgave.

14. Eventuelt

–     Forslag til tættere samarbejde omkring tifo mellem YI og Alpha Crew. Generelt en tættere dialog med Alpha Crew for at forbedre stemning til gavn for alle. Alpha Crew er også åbne for en tættere dialog og bedre samarbejde.

–     Maj-britt vil gerne have at folk med flag til at tage hensyn og bruge dem mindre når der bliver spillet.

–     Dorthe tager også ordet og takker Michael for arbejdet som formand og det han har bidraget til fanscenen i Esbjerg.

Michael takker af for 4 gode år som formand og afslutter årets generalforsamling. 

Underskrifter:

_______________________

Mathias Neessen – Formand

_______________________

Dorthe Kristensen – Dirigent